ŚCIEŻKI BIEGOWE

Z Moskwy na Syberię

 

Opis

„Katalog Podbiegów”, czyli 18-kilometrowy subiektywny przegląd wybranych pagórków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Lasu Łagiewnickiego. Suma podbiegów na trasie wyniesie niemal 300m !!! Start  przy barze Modrzewiak (skrzyżowanie ul. Okólnej i Żółwiej, krańcówka autobusu 66)

RELACJA Z WYCIECZKI NA STRONIE FESTIWAL BIEGOWY

FILM: