RACHUNEK BANKOWY

Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź”
91-063 Łódź, ul. Zachodnia 59 m.1
multibank
Numer konta: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156