Drogie Biegaczki, Szanowni Biegacze,

Już w niedzielę spotykamy się na V Półmaratonie Szakala organizowanym przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi oraz we współpracy z MOSiR Łódź.  Sponsorem głównym są Accenture Łódź Delivery Center oraz ROSSMANN. Oto garść informacji dla startujących.

Slajd11

1) Biuro Zawodów (hotelowy kompleks leśny „Arturówek”, ul. Skrzydlata 75) będzie czynne:

– w sobotę (25.10) w godzinach 16.00-18.00.

– w niedzielę tj. w dniu biegu (26.10) w godz. 9.00-11.00. UWAGA – Po godzinie 11 numery nie będą wydawane.

Dla kilkorga biegaczy odbierających numery w sobotę przewidzieliśmy niespodzianki. Lista nagrodzonych zostanie wywieszona najpóźniej w niedzielę o 9.00. Odbiór  nagród  jedynie do  momentu  startu.

W związku z dużą ilością zgłoszeń w dniu biegu prosimy o jak najwcześniejsze przybycie.

Warunkiem odbioru pakietu startowego będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. Podczas odbioru numeru startowego prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Osoby, które nie będą mogły zgłosić się do biura zawodów w godzinach jego otwarcia, mogą upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego. Osoba odbierająca pakiet startowy za innego zawodnika winna posiadać jego pisemne upoważnienie wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby upoważniającej.

_____________________________________________________________________________

2) Przypominamy, że starujemy w trzech turach:

1. kobiety – 12.00

2. mężczyźni grupa 1 – 12.10

3. mężczyźni grupa 2 – 12.20

Informacje o podziale panów na dwie tury znajdą się w kolejnym newsletterze.

_____________________________________________________________________________

3) Klasyfikacja  układana  jest  według  czasów  netto ustalanych przy pomocy chipów mocowanych do buta. Prosimy o zwracanie chipów po biegu –  wydzielone stoisko będzie ulokowane tuż za linią mety.

_____________________________________________________________________________

4) Informujemy, że Ośrodek Wypoczynkowo-Hotelowy „PRZĄŚNICZKA” prowadzący ogródek gastronomiczny obok MOSiR będzie żywił uczestników i kibiców Półmaratonu.

Zjeść i wypić będzie można:

1.żurek lub grochówkę – 5 zł/porcja ( z pieczywem)

2.kiełbaskę grillowaną z pieczywem i dodatkami – 8 zł/porcja.

3.kawę mieloną lub rozpuszczalną – 4.50 zł

4.herbatę  – 3.50 zł

5.piwo – 5 zł

6.inne napoje np. woda mineralna

W obiektach Prząśniczki (około 200 m. od startu) można też przenocować – cena za nocleg to 120 zł za pokój 2 osobowy.

Noclegi zapewnia również Hotelowy kompleks leśny „Arturówek”, ul. Skrzydlata 75 – tel. 0-42 6597622

_____________________________________________________________________________

5) Z uwagi na sporą liczbę startujących zawodników w dniu biegu mogą pojawić się trudności z parkowaniem! Samochody można zaparkować na parkingu płatnym niestrzeżonym (ok 150-200 m od strefy startu/mety – cena ok 4 zł). Prosimy o nieparkowanie na trawnikach oraz wzdłuż alejek prowadzących do ośrodka.

_____________________________________________________________________________

6) W domkach usytuowanych na terenie ośrodka sąsiadujących z Biurem Zawodów będą szatnie, depozyt, prysznice (zimna woda) oraz toalety. Szatnie nie gwarantują komfortu – przepraszamy, ale takie tylko mamy warunki.

_____________________________________________________________________________

7) Po biegu każdy zawodnik otrzyma „pakiet metowy”,  ze słodyczami i izotonikami.

_____________________________________________________________________________

8) Sponsor Półmaratonu – sklep Sport-Factory zlokalizowany w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46  (www.sport-factory.com.pl) przygotował dla startujących zawodników wspaniałe nagrody rzeczowe. Dla wybranych uczestników czekać będą specjalne zestawy Royal Bay wraz z odżywkami:

x 1 opaski kompresyjne Royal Bay na łydki + pakiet z odżywkami

x 1 opaski kompresyjne Royal Bay na uda + pakiet z odżywkami

x 1 skarpety kompresyjne Royal Bay + pakiet z odżywkami

x 1 skarpety krótkie Royal Bay + pakiet z odżywkami

_____________________________________________________________________________

9) Po dekoracji zwycięzców wręczymy również nagrody rzeczowe od naszych sponsorów i partnerów.

  _____________________________________________________________________________

10) INFORMACJA O ODBIORZE KOSZULEK.

Koszulki ufundowane przez Fundację BestWay Gold Charity będą wręczane przez przedstawiciela Fundacji zawodnikom, którzy dotrą do mety. Przypominamy, że koszulki otrzymają osoby, które zarejestrowały się (czyli również opłaciły udział w biegu) do dnia 30 września.

 Z biegowymi pozdrowieniami

Zespół organizacyjny

5. Półmaratonu Szakala dookoła Lasu Łagiewnickiego

 Regulamin

V Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. V Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl. Bieg organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi.

2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

1. Bieg odbędzie się w dniu 26 października 2014 r., start i meta w Łodzi, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Skrzydlatej 75 (stawy w Arturówku).

2. Trasa biegu poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, w ponad 90% duktami i ścieżkami leśnymi (z odcinkiem o stromych podbiegach i zbiegach).

3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie półmaratonu – 21.097 m. Trasa nie jest atestowana.

4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.

 

5. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.

6. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

1. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. Z uwagi na niewielką szerokość trasy zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w następujących grupach startowych

a)      start o godzinie 12.00 – kobiety

b)      start o godzinie 12.10 – mężczyźni grupa I

c)      start o godzinie 12.20 – mężczyźni grupa II

Do grupy startującej o godzinie 12.10 przydzielonych zostanie 250 najwcześniej zgłoszonych i opłaconych zawodników płci męskiej, a po wyczerpaniu tej puli – zawodnicy, których rekord w półmaratonie wynosi poniżej 1.28.00 (po 1 stycznia 2011 r.), a także zawodnicy wskazani przez Dyrektora Biegu.

2. Ustala się limit czasu na 2 godziny 45 minut. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.

§ 4. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE

1. Na trasie biegu usytuowane będą co najmniej dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.

2. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma „pakiet metowy” z napojem izotonicznym i słodyczami.

3. Na trasie znajdować się mogą punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

§ 5. UCZESTNICTWO W BIEGU

1. W biegu startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 25 października 2014 roku ukończą 18 lat.

2. W dniu biegu zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 9:00-11:00. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku przy ul. Skrzydlatej 75. Dyrektor Biegu może postanowić o otwarciu biura zawodów także w dniach poprzedzających Bieg.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim.

4. Podczas biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

5. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta zawodnika, a brak chipa skutkuje dyskwalifikacją zawodnika, również przekazywanie, uszkadzanie chipów lub ich odpinanie w czasie Biegu jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa w strefie mety – bezpośrednio po ukończeniu zawodów. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu sms z wynikiem.

6. Organizator nie ubezpiecza zawodników, każdy z nich bierze udział w biegu na własne ryzyko.

7. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Biegu oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Biegu – w związku z udziałem w Biegu.

§ 6. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są na stronie internetowej organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego – do dnia 21 października 2014 roku.

2. Po dniu 21 października 2014 r. możliwe są zgłoszenia bezpośrednio u organizatora, w szczególności w biurze zawodów.

3. Za zgłoszenie do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.

4. Ustala się limit uczestników biegu na 750 osób. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

5. Osoby zgłoszone za pomocą formularza zgłoszeniowego zostaną umieszczone na liście startowej, dopiero po uiszczeniu opłaty startowej w określonej regulaminem wysokości.

§ 7. KLASYFIKACJE

1.Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – 6 pierwszych osób,

b) kategorie wiekowe (nie pokrywają się z klasyfikacją generalną):

●        do 30 lat,

●        od 31-40 lat,

●        od 41-55 lat,

●        od 56 lat.

Jeżeli na dzień 20 października 2013 r. którakolwiek z płci będzie reprezentowana przez mniej niż 30% zgłoszonych i opłaconych zawodników, dla tej płci kategorie wiekowe będą następujące:

●        do 30 lat,

●       od 31 do 45 lat,

●        od 46 lat

c) klasyfikacja drużynowa – 5-najszybszych osób z danej drużyny, w tym przynajmniej dwie kobiety.

d) inne klasyfikacje:

●        KLASYFIKACJA „NAJSZYBSZA MIESZKANKA BAŁUT” i „NAJSZYBSZY MIESZKANIEC BAŁUT” – dla zawodników stale zamieszkujących w części Miasta Łodzi stanowiącej „dzielnicę” Bałuty, którzy zapisując się przez internet – w formularzu zgłoszeniowym potwierdzą fakt zamieszkiwania na terytorium administracyjnym Bałuty; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6;

●       KLASYFIKACJA kobiet i mężczyzn „NAJLEPSZY DEBIUT” – dla zawodników, którzy nigdy dotąd nie ukończyli półmaratonu – na podstawie pisemnego oświadczenia zawodnika, który zapisując się przez internet -w formularzu zgłoszeniowym potwierdzi fakt nieukończenia żadnego biegu na dystansie półmaratonu; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6

§ 8. NAGRODY

1. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy znaczna będzie liczba osób zgłaszających się do biegu w dniu startu, mogą one otrzymać medale pocztą.

2. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet oraz w klasyfikacji drużynowej, a także miejsc I-III w pozostałych kategoriach otrzymują puchary. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród uczestników, którzy ukończyli bieg.

3. Puchary nieodebrane do dnia 30 listopada 2014 r. przechodzą na własność Klubu, ich wysyłka jest możliwa po wcześniejszym pokryciu kosztów.

§ 9. OPŁATA STARTOWA

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Od opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź”.

2. Wysokość opłaty startowej wynosi:

a.    do 15 sierpnia 2014 r. – 35 zł;

b.    od 16 sierpnia do 30 września 2014 r. – 42 zł;

c.     od 1 października do 21 października 2014 r. – 50 zł;

d.    od 22 do 26 października 2014 r. – 80 zł.

O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty na konto organizatora, a nie data zapisania się do biegu.

3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.

4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora:

46 1140 2017 0000 4102 1138 8156
Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź;
91-063 Łódź, ul. Zachodnia 59 m. 1

(w tytule: wpisowe za Półmaraton Szakala, wpisując swoje imię i nazwisko oraz nazwę klubu; w przypadku wnoszenia opłaty za parę osób powinny być one wymienione z imienia i nazwiska w tytule przelewu), a w dniach 21-26 października 2014 r. jedynie do kasy Organizatora.

5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

6. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika.

7. Zawodnicy, którzy do dnia 23 października 2014 r. nie zostaną umieszczeniu na liście zapisanych do biegu, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze zawodów.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18.00 w dniu 26 października 2013 r., bezpośrednio przez wskazaną na stronie internetowej Organizatora firmę zapewniającą pomiar czasu. Protesty będą rozpatrywane w dniu 27 października 2014 r. Ostateczne wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.

2. Pozostałe pisemne protesty dotyczące biegu przyjmowane będą do dnia 27 października 2014 r. bezpośrednio przez Dyrektora Biegu pod adresem mailowym – szakalebalut@o2.pl.

3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor biegu.

 

 

                                                                                                Dyrektor Biegu

                                                                                           Maciej Rakowski