V Wycie Szakala – informator dla startujących

V Wycie Szakala – informator dla startujących

Drodzy Biegacze,

informujemy, że w dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w lotnym Biurze zawodów w godzinach 20:30-21:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie na parkingu przy ul. Łupkowej.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim.

Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.

Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

Start Biegu nastąpi o godzinie 22.00.

(UWAGA ! Organizatorzy ustalili limit czasu na 2.5 godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane)