Polmaraton-Szakala

 Niezmiernie miło nam poinformować, iż  Półmaraton Szakala uczestniczy w Lidze Festiwalu Biegów 2015/2016 organizowanej przez Fundację „Festiwal Biegowy”. Szczegóły dotyczące Ligi Festiwalu możecie przeczytać >TUTAJ<

 

 

 

 

 

900x200

>>Biuro zawodów (ul. Skrzydlata 75 – Arturówek) czynne będzie:
Sobota godz. 16-18
Niedziela godz. 9-11 (po godzinie 11 numery nie będą wydawane!)

Zawodników z Łodzi i okolic zapraszamy już w sobotę – unikniecie tłoku, numer odbierzecie szybciej:)

Warunkiem odbioru pakietu startowego będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. Podczas odbioru numeru startowego prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Osoby, które nie będą mogły zgłosić się do biura zawodów w godzinach jego otwarcia, mogą upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego. Osoba odbierająca pakiet startowy za innego zawodnika winna posiadać jego pisemne upoważnienie wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby upoważniającej.

Poniżej również upoważnienie do odbioru pakietu startowego

UPOWAŻNIENIE-DO-ODBIORU-PAKIETU-STARTOWEGO


>>Przypominamy, że startujemy w trzech turach.

Kobiety – 12.00
Mężczyźni I grupa – 12.15
Mężczyźni II grupa – 12.25

Lista zawodników przypisanych do I grupy będzie wywieszona w biurze zawodów i jest opublikowana na stronie Klubu.
Wgląd do listy również poniżej:

GRUPA I 

GRUPA II


>>Jeśli chcesz przyprowadzić „swojego” wolontariusza – przyjmiemy Go z radością. Chętnych zapraszamy w niedzielę do domku dla wolontariuszy, po biegu każdy z nich również otrzyma kubek, medal i coś na ząb.


>> Z uwagi na sporą liczbę startujących zawodników w dniu biegu mogą pojawić się trudności z parkowaniem! Samochody można zaparkować na parkingu płatnym niestrzeżonym (ok 150-200 m od strefy startu/mety – cena ok 4 zł). Prosimy o nieparkowanie na trawnikach oraz wzdłuż alejek prowadzących do ośrodka.


>>W domkach usytuowanych na terenie ośrodka sąsiadujących z Biurem Zawodów będą szatnie, depozyt, prysznice (zimna woda) oraz toalety. Szatnie nie gwarantują komfortu – przepraszamy, ale takie tylko mamy warunki.


>>Jeśli galerią swoich zdjęć z biegu zechcesz podzielić się z innymi – po zawodach prześlij link na adres szakalebalut@o2.pl


>>Po biegu można się posilić u naszych gospodarzy, czyli w Leśniczówce Gajowego (wejście od ulicy Skrzydlatej). W załączeniu przesyłamy ofertę przygotowaną dla zawodników:

skrócone menu bieg szakala


Polmaraton-Szakala

 Niezmiernie miło nam poinformować, iż  Półmaraton Szakala uczestniczy w Lidze Festiwalu Biegów 2015/2015 organizowanej przez Fundację „Festiwal Biegowy”. Szczegóły dotyczące Ligi Festiwalu możecie przeczytać >TUTAJ<

Z biegowymi pozdrowieniami
Zespół organizacyjny
VI Półmaratonu Szakala

 

logo strona

Na niedzielę, 25 października 2015 r. wyznaczyliśmy datę VI Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego organizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Trasa biegu wytyczona została na  terenie Lasu Łagiewnickiego stanowiącego część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Start, podobnie jak w zeszłym roku, nastąpi w samo południe z ulicy Skrzydlatej przy stawach w Arturówku. Głównym sponsorem biegu jest Accenture Łódź Delivery Center – firma świadcząca usługi z zakresu nowoczesnych technologii outsourcingu oraz firma ROSSMANN – największa w Polsce sieć sklepów drogeryjnych. Sponsorem biegu jest również firma ALE – Active Life Energy.

Polmaraton-Szakala

 Niezmiernie miło nam poinformować, iż  Półmaraton Szakala uczestniczy w Lidze Festiwalu Biegów 2015/2015 organizowanej przez Fundację „Festiwal Biegowy”. Szczegóły dotyczące Ligi Festiwalu możecie przeczytać >TUTAJ<

 

Regulamin
VI Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. VI Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl.
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 25 października 2015 r., start w Łodzi, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Skrzydlatej 75 (stawy w Arturówku), meta na placu z tyłu obiektu MOSiR.
 2. Trasa biegu poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, w ponad 90% duktami i ścieżkami leśnymi (z odcinkiem o stromych podbiegach i zbiegach).
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie półmaratonu – 21.097 m. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.
 5. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 6. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

 1. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. Z uwagi na niewielką szerokość trasy zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w następujących grupach startowych
 2. a) start o godzinie 12.00 – kobiety
 3. b) start o godzinie 12.15 – mężczyźni grupa I
 4. c) start o godzinie 12.25 – mężczyźni grupa II

Do grupy startującej o godzinie 12.15 przydzielonych zostanie 250 najwcześniej zgłoszonych i opłaconych zawodników płci męskiej, a po wyczerpaniu tej puli – zawodnicy, których rekord w półmaratonie wynosi poniżej 1.28.00 (po 1 stycznia 2013 r.), a także zawodnicy wskazani przez Dyrektora Biegu.

 1. Ustala się limit czasu na 2 godziny 45 minut. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.

§ 4. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie biegu usytuowane będą co najmniej dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 2. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma „pakiet metowy” z napojem izotonicznym i słodyczami.
 3. Na trasie znajdować się mogą punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

§ 5. UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W biegu startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 25 października 2015 roku ukończą 18 lat.
 2. W dniu biegu zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 9:00-11:00. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku przy ul. Skrzydlatej 75. Dyrektor Biegu może postanowić o otwarciu biura zawodów także w dniach poprzedzających Bieg.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim.
 4. Podczas biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta zawodnika, a brak chipa skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Przekazywanie, uszkadzanie chipów lub ich odpinanie w czasie Biegu jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa w strefie mety – bezpośrednio po ukończeniu zawodów. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu sms z wynikiem.
 6. Organizator nie ubezpiecza zawodników, każdy z nich bierze udział w biegu na własne ryzyko.
 7. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Biegu oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Biegu – w związku z udziałem w Biegu.

§ 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Do dnia 20 października 2015 r. zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są przez stronę internetową organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. Po dniu 20 października 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 12, zgłoszenia są możliwe bezpośrednio u organizatora, w szczególności w biurze zawodów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Od opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź”.
 4. Wysokość opłaty startowej wynosi:
 5. a) do 10 sierpnia 2015 r. – 36 zł;
 6. b) od 11 sierpnia do 25 września 2015 r. – 44 zł;
 7. c) od 26 września do 20 października 2015 r. – 50 zł;
 8. d) od 20 do 25 października 2015 r. – 80 zł.
 9. O wysokości opłaty startowej decyduje termin wpłaty na rachunek organizatora, a nie data zapisania się do biegu.
 10. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
 11. Za zgłoszenie do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
 12. Zapisy i opłaty za pośrednictwem internetu dokonywane są według zasad następujących:

1) opłata startowa wnoszona jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

2) po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie „zapisy.inessport.pl” – zakładka „moje konto – płatności”.

3) opłata startowa następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

4) organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

5) na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

6) za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora.

 1. W dniach 20-25 października 2015 r. opłata startowa może być wnoszona jedynie do kasy organizatora.
 2. Zawodnicy, którzy do dnia 22 października 2015 r. nie zostaną umieszczeniu na liście zapisanych do biegu, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze zawodów. Dowodem wniesienia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego; organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty, banku lub uczestnika.
 3. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika.
 4. Ustala się limit uczestników biegu na 750 osób. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

§ 7. KLASYFIKACJE

1.Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – 6 pierwszych osób,
 2. b) kategorie wiekowe (które nie pokrywają się z klasyfikacją generalną):
 • do 30 lat,
 • od 31-40 lat,
 • od 41-55 lat,
 • od 56 lat.

W kategorii, w której na dzień 20 października 2015 r. nie będzie zgłoszonych przynajmniej 5 zawodników, nie zostaną wręczone puchary, a zawodnicy z tej kategorii będą klasyfikowani w kategorii poprzedzającej (a w przypadku braku takiej – w kategorii następnej).

 1. c) klasyfikacja drużynowa – 5-najszybszych osób z danej drużyny, w tym przynajmniej dwie kobiety.
 2. d) inne klasyfikacje:
 • Klasyfikacja „NAJSZYBSZA MIESZKANKA BAŁUT” i „NAJSZYBSZY MIESZKANIEC BAŁUT” – dla zawodników stale zamieszkujących w części Miasta Łodzi stanowiącej „dzielnicę” Bałuty, którzy zapisując się przez internet – w formularzu zgłoszeniowym potwierdzą fakt zamieszkiwania na terytorium administracyjnym Bałuty; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6;
 • Klasyfikacja kobiet i mężczyzn „NAJLEPSZY DEBIUT” – dla zawodników, którzy nigdy dotąd nie ukończyli półmaratonu – na podstawie pisemnego oświadczenia zawodnika, który zapisując się przez internet -w formularzu zgłoszeniowym potwierdzi fakt nieukończenia żadnego biegu na dystansie półmaratonu; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6

§ 8. NAGRODY

 1. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy znaczna będzie liczba osób zgłaszających się do biegu w dniu startu, mogą one otrzymać medale pocztą.
 2. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet oraz w klasyfikacji drużynowej, a także miejsc I-III w pozostałych kategoriach otrzymują puchary. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych.
 3. Puchary nieodebrane do dnia 30 listopada 2015 r. przechodzą na własność Klubu, ich wysyłka jest możliwa po wcześniejszym pokryciu kosztów.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18.00 w dniu 25 października 2015 r., za pośrednictwem wskazanej na stronie internetowej Organizatora firmy zapewniającej pomiar czasu. Protesty będą rozpatrywane w dniu 26 października 2015 r., przy czym protesty spóźnione zostaną odrzucone. Ostateczne wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 2. Pozostałe pisemne protesty dotyczące biegu przyjmowane będą do dnia 27 października 2015 r. przez Dyrektora Biegu pod adresem mailowym – szakalebalut@o2.pl; protesty spóźnione zostaną odrzucone.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor Biegu.

                                                                                                Dyrektor Biegu

                                                                                              Maciej Rakowski

 

Zgłoszenia na VI Półmaraton Szakala dokonujemy za pośrednictwem portalu inesSport.pl

ZGŁOSZENIA

z14852551Q,IV-Polmaraton-Szakala-dookola-Lasu-Lagiewnickiego PICT0079

 

Lista startowa wskazuje podział na grupę I (start 12:15) i II mężczyzn (start 12:25).
Lista nie uwzględnia osób zapisanych po 20 października 2015 r. (zapisując się w biurze zawodów automatycznie będą one zaliczane do grupy II)

GRUPA I 

GRUPA II

 

Poniżej również upoważnienie do odbioru pakietu startowego

UPOWAŻNIENIE-DO-ODBIORU-PAKIETU-STARTOWEGO

półmarato Szakala VI 25.X.2015 - 72VI Półmaraton Szakala przeszedł do historii. Wielkie gratulacje dla wszystkich  za walkę z sobą, oraz ciężką, crossową trasą. Chcielibyśmy podziękować Wam – zawodnikom przede wszystkim za wspólne bieganie, za wspaniałą atmosferę na biegu i za hart ducha w walce z podbiegami. Gratulujemy jednocześnie – zarówno tym, którzy ustanowili nowe rekordy, jak i tym którzy po prostu wystartowali i pokonali „parowy szakala”.

Poniżej wyniki oraz galerie zdjęć.

WYNIKI VI PÓŁMARATON SZAKALA

RELACJE

 1. Gazeta Wyborcza (+ galeria +v ideo)

 2. mmlodz.pl (zapowiedź półmaratonu)

 3. FestiwalBiegowy.pl + Galeria zdjęć

 4. PrzetartySzlak.pl

GALERIE ZDJĘĆ:

 1. Galeria by Mirosław Jabłecki

 2. Galeria by Maciej Jan Nowosławski (Doktorek) cz. 1 

 3. Galeria by Maciej Jan Nowosławski (Doktorek) cz. 2

 4. Galeria by Maciej Jan Nowosławski (Doktorek) cz. 3

 5. Runners

 6. Galeria by Łukasz Głowacki

 7. Galeria by Klaudia Kobus (Szakale Bałut Łódź)

 8. ProRunning

 9. Galeria by Beata Oleksiewicz (Szakale Bałut Łódź)

 10. PrzetartySzlak

 11. Obiektywem.com.pl

 12. Joanna Brzezińska

 13. ŁódźRunningTeam.pl

 

 

mapka trasy

profil_trasy

 

 

 

 

podpis wiadomości - stopka_0Bieg współfinansowany jest

ze środków otrzymanych od

Urzędu Miasta Łodzi

www.lodz.pl

 

 SPONSOR GŁÓWNY

accenture_partnerzyGłównym Sponsorem IV edycji Półmaratonu Szakala zostało Accenture Łódź Delivery Center. Accenture Łódź Delivery Center to zlokalizowane w Łodzi centrum technologiczne firmy Accenture, która świad­czy usługi z zakresu kon­sul­tingu, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i out­so­ur­cingu klientom z ponad 120 krajów świata. W ramach firmy od 4 lat działa „Klub Biegacza” o nazwie Accelerate, który powstał z inicjatywy pracowników. Klub liczy obecnie 230 członków z Łodzi i Warszawy. Więcej informacji o Accenture Łódź Delivery Center znajdziecie na stronie kariera.accenture.com oraz na facebook’u.

 

rossmann-300x58Rossmann – obecnie jest jedną z największych sieci drogeryjnych w Europie. W chwili obecnej w Polsce sieć liczy ponad 600 sklepów w 300 miastach w Polsce. >>> więcej

 

SPONSORZY i PARTNERZY

ale_partnerzy

 

 

sportfactory

 

 

 

 

PARTNERZY

logo ben mnale

Salon Ben przygotował dla zwycięzców dwa bony o wartości 200zł na produkty znajdujące się w salonie. SALON BEN posiada w swojej ofercie materiały do wystroju wnętrz oraz produkty na elewacje takie jak tynki i farby zewnętrzne, deskę dekoracyjną. A do wnętrz beton architektoniczny, farby, wylewki oraz podłogi Sprawdź ich jakość oraz ich materiałów. Zapraszamy na Pabianicką 163/165 od 8 do 19:30 lub zaproś ich do siebie 694-883-115

novama-logo

Novama jest nową marką  sprzętu medycznego oraz urządzeń promujących zdrowy, aktywny tryb życia. Oferują szeroki wybór asortymentu przeznaczonego do użytku domowego. Sprzęt NOVAMA powstał w oparciu o sprawdzone technologie co gwarantuje wysoką jakość, funkcyjność oraz bezpieczeństwo stosowania: Na każdym etapie powstawiania produktów, nie zapominamy dla kogo dedykowany jest produkt ,nie zapominamy o Was.

Robe

Sklep Robe dla każdej kobiety, która stanie na podium przygotuje voucher na produkty dostępne w sklepie. Robe to butik z ekskluzywną odzieżą damską mieszczący się w centrum Łodzi (Zachodnia 66a). Odwiedzając sklep możecie Państwo liczyć na indywidualne podejście do klienta, swobodną, ciepłą atmosferę i zakupy przy filiżance dobrej kawy. Sklep Robe oferuje odzież z kolekcji niemieckich, francuskich i włoskich marek/ zagranicznych marek /takich jak: Oui, Tuzzi, Luren Vidal, Marc Aurel i Diego M, akcesoria polskich marek – skórzane torby firmy Paters i biżuterię Maramba oraz sportową odzież brazylijskiej marki Superhot.

Strona sklepu: https://www.facebook.com/SklepRobe?fref=ts

LOGO sieci kwiaciarni

 

 

Polmaraton-Szakala

 Niezmiernie miło nam poinformować, iż  Półmaraton Szakala uczestniczy w Lidze Festiwalu Biegów 2015/2015 organizowanej przez Fundację „Festiwal Biegowy”. Szczegóły dotyczące Ligi Festiwalu możecie przeczytać >TUTAJ<

 

 

PATRONI MEDIALNI

trening_biegacza

 

 

 

 

biegologia_pldrabegdesignbiegam_po_partnerzy

 logo aga