RACHUNEK BANKOWY

Klub Sportowy
„Szakale Bałut Łódź”

ul. Jaracza 84 lok.1
90-243 Łódź

Numer rachunku bankowego:
46 1140 2017 0000 4102 1138 8156

NIP: 7262620948
REGON: 100824732