IX Półmaraton Szakala startuje za:

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Baner-aktualny-1024x770v2

 Na niedzielę, 21 października 2018 r. wyznaczyliśmy datę IX Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego organizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Trasa biegu wytyczona została na  terenie Lasu Łagiewnickiego stanowiącego część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Start, podobnie jak w zeszłym roku, nastąpi w samo południe z ulicy Skrzydlatej przy stawach w Arturówku.

Głównym sponsorem biegu jest Accenture Advanced Technology Center Poland – firma świadcząca usługi z zakresu nowoczesnych technologii outsourcingu oraz firma ROSSMANN – największa w Polsce sieć sklepów drogeryjnych. Sponsorem biegu jest również firma FORMOTIVA oraz ALE – Active Life Energy. Milo nam poinformować, że w tym roku sponsorem Półmaratonu jest również Coca-Cola, producent napoju izotonicznego Powerade, którego izotoniki znajdziecie w pakiecie metowym.

Polmaraton-Szakala

 Niezmiernie miło nam poinformować, iż  Półmaraton Szakala uczestniczy w Lidze Festiwalu Biegów 2018/2019 organizowanej przez Fundację „Festiwal Biegowy”. Szczegóły dotyczące Ligi Festiwalu możecie przeczytać >TUTAJ<

 

 

 

Baner-aktualny-1024x770v2

 

Drogie Biegaczki, Szanowni Biegacze,

Przede wszystkim wyrażamy radość, że zdecydowaliście się wybrać nasz bieg; robimy wiele, by nie zawieść Waszych oczekiwań. Oto pierwsza garść informacji o zbliżających się zawodach:


>>Biuro zawodów czynne będzie:
Sobota godz. 15-20
Niedziela godz. 9-11 (po godzinie 11 numery nie będą wydawane!)

Adres Biura Zawodów: Hotelowy Kompleks Leśny, ul. Skrzydlata 75

Jednak mieszkańcy Łodzi oraz powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego i brzezińskiego mogą pakiet odebrać tylko w sobotę (zob. regulamin)

Warunkiem odbioru pakietu startowego będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. Podczas odbierania numeru startowego prosimy o okazanie dowodu osobistego (lub paszportu) dla weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Osoby, które nie będą mogły zgłosić się do biura zawodów w godzinach jego otwarcia, mogą upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego. Osoba odbierająca pakiet startowy za innego zawodnika winna posiadać jego pisemne upoważnienie wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby upoważniającej (do okazania). >>WZÓR DO POBRANIA<<


Przypominamy, że startujemy w trzech turach:

Kobiety – 12.00
Mężczyźni I grupa – 12.15
Mężczyźni II grupa – 12.25

Lista zawodników przypisanych do „I oraz II grupy męskiej” będzie wywieszona w biurze zawodów. Umieszczona jest również na stronie biegu (zakładka „Lista startowa”).


Przypominamy, że na trasie odpady można wyrzucać tylko w wyznaczonych miejscach (tzw. „strefach zrzutu”, które znajdować się będą kilkaset metrów za punktami z wodą), a nieprzestrzeganie tego przepisu skutkować będzie dyskwalifikacją.


>>Jeśli chcesz zgłosić „swojego” wolontariusza – przyjmiemy Go z radością. Chętnych prosimy zgłaszać mailowo (szakalebalutlodz@gmail.com) oraz zapraszamy w niedzielę do domku dla wolontariuszy, po biegu każdy z nich otrzyma kubek, medal i coś na ząb.


>> Z uwagi na sporą liczbę startujących zawodników w dniu biegu mogą pojawić się trudności z parkowaniem! Samochody można zaparkować na parkingu płatnym niestrzeżonym (ok 150-200 m od strefy startu/mety – cena ok 4 zł), parkowanie na ulicy Skrzydlatej jest w praktyce możliwe, ale uprzedzamy, że obowiązuje tam zakaz zatrzymywania. Prosimy o nieparkowanie na trawnikach oraz wzdłuż alejek prowadzących do ośrodka.


>>W domkach usytuowanych na terenie ośrodka sąsiadujących z Biurem Zawodów będą szatnie, depozyt, prysznice (zimna woda) oraz toalety. Szatnie nie gwarantują komfortu – przepraszamy, ale takie tylko mamy warunki.


>>Jeśli galerią swoich zdjęć z biegu zechcesz podzielić się z innymi – po zawodach prześlij link na adres szakalebalutlodz@gmail.com


>>Po biegu można się posilić u naszych gospodarzy, czyli w Leśniczówce Gajowego (wejście od ulicy Skrzydlatej). W ofercie ciepłe posiłki oraz herbata i kawa. Dla zawodników Półmaratonu przygotowane specjalne menu :)

W sobotę o 20:30 w pobliżu Biura Zawodów odbędzie się debata „Alkohol a trening biegacza”. Zapraszamy do dzielenia się wiedzą i wrażeniami.

Z biegowymi pozdrowieniami
Maciej Rakowski – dyrektor Półmaratonu

Dominik Kowalewski – kierownik Półmaratonu

Regulamin
IX Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. IX Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl.
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 21 października 2018 r., start i meta nad stawami w Arturówku, przy obiekcie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi.
 2. Trasa biegu poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, w ponad 90% duktami i ścieżkami leśnymi (z odcinkiem o stromych podbiegach i zbiegach).
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie półmaratonu – 21.097 m. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.
 5. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 6. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

 1. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. Z uwagi na niewielką szerokość trasy zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w następujących grupach startowych
 2. a) start o godzinie 12.00 – kobiety
 3. b) start o godzinie 12.15 – mężczyźni grupa I
 4. c) start o godzinie 12.25 – mężczyźni grupa II

Do grupy startującej o godzinie 12.15 przydzielonych zostanie 300 najwcześniej zgłoszonych i opłaconych zawodników płci męskiej, a po wyczerpaniu tej puli – zawodnicy, których rekord w półmaratonie wynosi poniżej 1.28.00 (po 1 stycznia 2015r.), a także zawodnicy wskazani przez Dyrektora Biegu.

 1. Ustala się limit czasu na 2 godziny i 45 minut. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani. Zawodnicy, którzy do godziny 14.10 nie dobiegną do punktu, w którym trasa po raz drugi przecina ulicę Okólną (ok. 12,5 km.) nie będą klasyfikowani, a po upływie wskazanej godziny skrzyżowanie trasy z ulicą nie będzie zabezpieczane.

§ 4. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie biegu usytuowane będą dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 2. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma „pakiet metowy” z napojem izotonicznym i słodyczami.
 3. Na trasie znajdować się mogą punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

§ 5. UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W biegu startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 21 października 2018 roku ukończą 18 lat.
 2. Odbiór numerów startowych odbywa się w Biurze zawodów w dniu 20 października 2018r., to jest w przeddzień biegu, w godzinach 15-20. Osoby zamieszkałe poza Łodzią i przylegającymi do Łodzi powiatami mogą odebrać numer startowy również w dniu Biegu w godzinach 9-11. Zawodnicy niespełniający tego warunku w dniu Biegu numerów nie otrzymają, chyba, że przed 20 października 2018 r. uzyskali zgodę Dyrektora Biegu.
 3. Biuro Zawodów mieścić się będzie przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 5. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 6. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta zawodnika, a brak chipa skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Przekazywanie, uszkadzanie chipów lub ich odpinanie w czasie Biegu jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa w strefie mety – bezpośrednio po ukończeniu zawodów. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym Biegu wiadomość sms z jego wynikiem.
 7. Organizator nie ubezpiecza zawodników, każdy z nich bierze udział w Biegu na własne ryzyko.
 8. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Biegu wraz z umieszczeniem danych osobowych na stronach internetowych organizatora i firmy wykonującej pomiar czasu oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Biegu – w związku z udziałem w Biegu.

§ 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Do dnia 16 października 2018r. zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są przez stronę internetową organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. Po dniu 16 października 2018r., z zastrzeżeniem ust. 12, zgłoszenia są możliwe bezpośrednio u organizatora, w szczególności w biurze zawodów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Od opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź” niemający zaległości w składkach członkowskich.
 4. Wysokość opłaty startowej wynosi:
  a) do 14 sierpnia 2018 r. – 40 zł;
  b) od 15 sierpnia do 15 września 2018r. – 45 zł;
  c) od 16 września do 16 października 2018r. – 55 zł;
  d) od 17 do 23 października 2017 r. – 80 zł.
 5. O wysokości opłaty startowej decyduje termin wpłaty na rachunek organizatora, a nie data zapisania się do Biegu.
 6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
 7. Warunkiem zgłoszenia do Biegu jest:
  – wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej podanej przez organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów i uiszczenie opłaty startowej.
  – okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  – podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu i pomiaru czasu oraz ich umieszczenie na stronie internetowej organizatora i podmiotu wykonującego pomiar czasu.
 1. Zapisy i opłaty za pośrednictwem internetu dokonywane są według zasad następujących:
  – opłata startowa wnoszona jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
  – po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie „zapisy.inessport.pl” – zakładka „moje konto – płatności”.
  – opłata startowa następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  – organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  – na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
  – za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora.
 1. W dniach 17-21 października 2018r. zapisy możliwe będą jedynie bezpośrednio u organizatora, a opłata startowa może być wnoszona jedynie do kasy organizatora.
 2. Zawodnicy, którzy do dnia 18 października 2018r. nie zostaną umieszczeni na liście zapisanych do Biegu, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze zawodów. Dowodem wniesienia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego; organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty, banku lub uczestnika.
 3. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika za dodatkową opłatą w wysokości 15zł. Przeniesienie opłaty może być dokonane wyłącznie przed zamknięciem zapisów internetowych. Prośbę o przepisanie opłaty należy zgłosić mailowo na (szakalebalutlodz@gmail.com).
 4. Ustala się limit uczestników biegu na 800 osób. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

§ 7. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1. Zabronione jest:
  a) uczestniczenie w zawodach w towarzystwie zwierzęcia prowadzonego na smyczy lub bez;
  b) uczestniczenie w zawodach z wózkiem lub w towarzystwie rowerzysty,
  c) umyślne utrudnianie biegu konkurentom, w szczególności utrudnianie wyprzedzania przez zabieganie drogi,
  d) wyrzucanie odpadów poza „strefami zrzutu”,
  e) niszczenie oznakowania trasy.
 2. Naruszenie zakazów określonych w ust. 1 skutkuje dyskwalifikacją, o czym orzeka Dyrektor Biegu.
 3. Wyznaczone będą oznakowane „strefy zrzutu odpadów” – po każdym punkcie odżywczym na odcinku ok. 500m. oraz na 12,5 km. i 18,2 km.
 4. Zawodnicy zobowiązani są zachować ostrożność w szczególności w miejscach, w których trasa biegu przebiega po drodze publicznej (ul. Skrzydlata, ul. Serwituty) lub przecina drogę publiczną (ul. Wycieczkową lub ul. Okólną); w miejscach tych zawodnicy zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz członków służy porządkowej biegu (w pomarańczowych kamizelkach).
 5. Organizator zastrzega, że na odcinku przebiegającym ul. Serwituty (11,3 km. – 12,3 km. trasy, znikomy ruch pojazdów, nawierzchnia gruntowa) będzie dopuszczony ruch pojazdów, którym zawodnicy powinni umożliwić przejazd.

  § 8. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – 6 pierwszych osób,
  b) kategorie wiekowe (które nie pokrywają się z klasyfikacją generalną):
  *do 30 lat,
  *od 31-40 lat,
  *od 41-55 lat,
  *od 56 lat.

W kategorii, w której na dzień 16 października 2018r. nie będzie zgłoszonych przynajmniej 5 zawodników, nie zostaną wręczone nagrody i statuetki, a zawodnicy z tej kategorii będą klasyfikowani w kategorii poprzedzającej (a w przypadku braku takiej – w kategorii następnej).

          c) klasyfikacja drużynowa – 5-najszybszych osób z danej drużyny, w tym przynajmniej dwie kobiety. W ramach                     jednej drużyny klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy, którzy wpisali identyczną nazwę drużyny.

          d) inne klasyfikacje:

Klasyfikacja „NAJSZYBSZA MIESZKANKA BAŁUT” i „NAJSZYBSZY MIESZKANIEC BAŁUT” – dla zawodników stale zamieszkujących w części Miasta Łodzi stanowiącej „dzielnicę” Bałuty, którzy zapisując się przez internet – w formularzu zgłoszeniowym potwierdzą fakt zamieszkiwania na terytorium dawnej dzielnicy Bałuty; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie przewidzianym w § 6;

§ 9. NAGRODY

 1. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy znaczna będzie liczba osób zgłaszających się do Biegu w dniu startu, mogą one otrzymać medale pocztą.
 2. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet oraz w klasyfikacji drużynowej, a także miejsc I-III w pozostałych kategoriach otrzymują puchary. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych.
 3. Nieodebrane puchary będą wydawane w siedzibie Klubu. Ich wysyłka będzie możliwa po wcześniejszym pokryciu kosztów. Puchary nieodebrane do dnia 30 listopada 2018r. przechodzą na własność Klubu.
 4. Nagrody rzeczowe wydawane są tylko podczas dekoracji, a nieodebrane mogą zostać przekazane innym zawodnikom lub wolontariuszom zgodnie z decyzją Dyrektora Biegu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 23.00 w dniu 21 października 2018r., za pośrednictwem wskazanej na stronie internetowej Organizatora firmy zapewniającej pomiar czasu. Protesty będą rozpatrywane w dniu 23 października 2018r., przy czym protesty spóźnione zostaną odrzucone. Ostateczne wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 2. Pozostałe pisemne protesty dotyczące biegu przyjmowane będą do dnia 24 października 2018r. przez Dyrektora Biegu pod adresem mailowym –szakalebalut@pl; protesty spóźnione zostaną odrzucone.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor Biegu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

Klauzula RODO
 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź.
 2. Użytkownicy, zakładający Konto w Serwisie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Serwisu przez Administratora, osoby i firmy współpracujące z Administratorem oraz Organizatora Imprezy sportowej, na którą się zapisują, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 3. Każdemu Użytkownikowi w odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują wszystkie prawa wynikające z postanowień RODO, szczegółowo opisane poniżej:
 4. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź z siedzibą w Łodzi 91-063 przy ul. Zachodnia 59 lok.1 (zwanym dalej „Szakale Bałut””) .
 1. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?
Szakale Bałut będą wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w celu:
 • organizacji, przeprowadzenia i promocji imprez sportowych, których jesteśmy Organizatorem oraz w celu promocji tych imprez w latach następnych,
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności dokonywania zgłoszeń i płatności za imprezy, prowadzenie strony internetowej szakalebalut.pl i stron społecznościowych,
 • opracowywania i publikowania wyników imprez sportowych, których sami jesteśmy Organizatorami, bądź tam, gdzie pomiar czasu wykonywać będzie inny podmiot,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas są kierowane (np. przez formularz kontaktowy, maila, telefon kontaktowy),
 • kontaktowania się z Panią/Panem za pomocą podanego przez Panią/Pana maila bądź numeru telefonu, m. in. w celach związanych z organizacją biegu.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szakali Bałut, którym jest:
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • obsługa Pani/Pana próśb, przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • przechowywanie danych dla celów księgowych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Szakale Bałut stanowi Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zaakceptowanie regulaminu lub podpisanie zgody w biurze zawodów.
 1. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?
Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Szakale Bałut będą przetwarzać w szczególności:
 • Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail;
 • Numer telefonu, klub – opcjonalnie.
 • Inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli realizować świadczone usługi np. przynależność zawodową, rozmiar odzieży itp..
Otrzymaliśmy dotyczące Pana/Pani dane osobowe od Pani/Pana podczas zapisów na imprezę sportową, a także później, w związku z Pani/Pana udziałem w organizowanych bądź obsługiwanych przez nas imprezach.
 1. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.
 1. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?
Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom:
 • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych,
 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
 • możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami
 1. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?
Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na charakter świadczonych przez nas usług. Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, niestety nie będzie możliwe uczestnictwo w naszych imprezach sportowych.
 1. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?
W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 1. Dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych,
 2. Sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Szakali Bałut o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych,
 3. Usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Szakali Bałut o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegją Szakale Bałut;
 4. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Szakale Bałut o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Szakalom Bałut sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Szakale Bałut nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Szakali Bałut są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
 5. Przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Szakali Bałut o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 6. Wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Szakale Bałut będzie przetwarzać dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.
 7. Sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Szakale Bałut Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Inspektora Ochrony Danych o Pana/Pani zastrzeżeniach. Otrzymany sprzeciw będziemy realizować tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.
 8. W jaki sposób można wnieść skargę?
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.giodo.gov.pl.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprez sportowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
– w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezach sportowych):
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;
 • minimalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawodów.
– w wersji elektronicznej:
 • maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów publikacji wyników zawodów sportowych przez okres świadczenia usługi lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Szakale Bałut zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Nasz inspektor ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Szakale Bałut
Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 59 lok. 1 e-mail: szakalebalut@o2.pl

Lista startowa wskazuje podział na grupę I (start 12:15) i II mężczyzn (start 12:25).
Lista nie uwzględnia osób zapisanych po 18 października 2018 r. (zapisując się w biurze zawodów automatycznie będą one zaliczane do grupy II)

GRUPA I (start 12:15) 

GRUPA II (start 12:25)

Poniżej również upoważnienie do odbioru pakietu startowego

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 2018

 

 

 

profil_trasy

 

 

 

 

 

 

podpis wiadomości - stopka_0Bieg współfinansowany jest

ze środków otrzymanych od

Urzędu Miasta Łodzi

www.lodz.pl

 

 SPONSOR GŁÓWNY

Accenture2017Głównym Sponsorem IX edycji Półmaratonu Szakala zostało Accenture Advanced Technology Center PolandAccenture Advanced Technology Center Poland to zlokalizowane w Łodzi centrum technologiczne firmy Accenture, która świad­czy usługi z zakresu kon­sul­tingu, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i out­so­ur­cingu klientom z ponad 120 krajów świata. W ramach firmy od 5 lat działa „Klub Biegacza” o nazwie Accelerate, który powstał z inicjatywy pracowników. Klub liczy obecnie 230 członków z Łodzi i Warszawy. Więcej informacji o Accenture Advanced Technology Center Poland znajdziecie na stronie kariera.accenture.com oraz na facebook’u.

 

rossmann-300x58Rossmann – obecnie jest jedną z największych sieci drogeryjnych w Europie. W chwili obecnej w Polsce sieć liczy ponad 600 sklepów w 300 miastach w Polsce. >>> więcej

 

SPONSORZY i PARTNERZY

ale_partnerzy

cocacolalogo2

powerradelogo

 

 

 

LOGO sieci kwiaciarni

 

 

 

Polmaraton-Szakala

 Niezmiernie miło nam poinformować, iż  Półmaraton Szakala uczestniczy w Lidze Festiwalu Biegów 2018/2019 organizowanej przez Fundację „Festiwal Biegowy”. Szczegóły dotyczące Ligi Festiwalu możecie przeczytać >TUTAJ<

 

 

PATRONI MEDIALNI

drabegdesignbiegam_po_partnerzy

 logo aga