ZARZĄD KLUBU


ZARZĄD

 

Szymon Drab

Szymon Drab

Przewodniczący Zarządu | Prezes Klubu

Piotr Bester

Piotr Bester

Z-ca Przewodniczącego Zarządu | Sekretarz Klubu

Szymon Mendrzycki

Szymon Mendrzycki

Członek Zarządu | Skarbnik Klubu


KOMISJA REWIZYJNA

 

Mariusz Rosiak

Mariusz Rosiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Szczepaniak

Piotr Szczepaniak

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Dominik Kowalewski

Dominik Kowalewski

Członek Komisji Rewizyjnej