KOMUNIKAT W SPRAWIE KUBKÓW Z PÓŁMARATONU

KOMUNIKAT W SPRAWIE KUBKÓW Z PÓŁMARATONU

KOMUNIKAT W SPRAWIE KUBKÓW Z PÓŁMARATONU

Drogie Biegaczki, Drodzy Biegacze,

ponownie przepraszamy za to, że w biurze zawodów nie byliśmy w stanie ręczyć Wam kubków z Półmaratonu Szakala, ale – niestety – nie dotarły one na czas. Trwa wyjaśnianie przyczyn tego stanu rzeczy i ustalanie, kto nawalił: producent czy profesjonalny przewoźnik. Nie zmienia to faktu, że wiemy, iż czekacie na kubki i zamierzamy jak najszybciej przystąpić do ich wydawania.

W okresie od 29 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. kubki będzie można otrzymać w sklepie dla biegaczy TRUCHT w Łodzi, który znajduje się w Off Piotrkowska Center – ul. Piotrkowska 138/140, a czynny w jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12-19 oraz w soboty w godzinach 11-16.

Po osobisty odbiór kubków mogą zgłaszać się wszyscy zawodnicy, którzy znajdowali się na liście startowej Półmaratonu.

Do osób, które zamieszkują poza Łodzią oraz poza powiatami: brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim i zgierskim, kubki zostaną wysłane na wskazane adresy. Podkreślamy przy tym, że również tych zawodników zapraszamy do osobistego odbioru kubka, co byłoby możliwe, gdyby osoby te planowały wizytę w Łodzi w zakreślonym wyżej terminie. Wyboru formy odebrania kubka nie trzeba dokonywać już dzisiaj – zawodnicy mają na to ponad dziesięć tygodni, a odbiór osobisty nie tylko znacznie ułatwia nam życie, ale także pozwala uniknąć związanych z transportem zagrożeń dla cennego kubka.

Jest oczywiście możliwy odbiór kubka w sklepie Trucht przez pełnomocnika, który złożyć musi odpowiednie pełnomocnictwo.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU KUBKA

Osoby uprawnione do otrzymania kubka w paczce powinny do dnia 15 stycznia 2019 r. zgłosić żądanie wysyłki na adres poczty elektronicznej: szakalowekubki@o2.pl, podając adres pocztowy, na który przesyłka ma zostać wysłana. Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że nie zostaną uwzględnione wnioski o wysyłkę pochodzące od osób zamieszkujących w Łodzi oraz w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim i zgierskim, wnioski złożone po terminie, wnioski przesłane inaczej niż na wskazany wyżej adres, a także wnioski niezawierające wskazania adresu do wysyłki.

Kubki zostaną wysłane do 31 stycznia 2019 r., przy czym Klub nie będzie odpowiadał za uszkodzenie kubka w transporcie.

Z biegowym pozdrowieniem
Maciej Rakowski – dyrektor Półmaratonu Szakala dookoła Lasu Łagiewnickiego